СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, автор: доц. д-р Венцислав Вечев
Брой:
1
Дата:
01.2023
Цена:
25.00
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:
Краткотрайните (текущи) материални активи са тези активи, които участват за обслужване на дейността на бю- джетните организации в рамките на един отчетен период, а икономическа изгода от тях се реализира до една година. Съгласно Сметкоплана на бюджетните организации краткотрайните материални активи са представени в следния вид: - незавършено производство; - материали; - продукция; - стоки; - млади животни и животни за угояване; - запаси на държавен резерв и изкупена продукция; - конфискувани активи и придобито имущество от обезпечения. В приложимите счетоводни стандарти от бюджет- ните организации материалите, продукцията, стоките и незавършеното производство са обединени в общата група "стоково-материални запаси"1

 Първи страници на броя

 Други наши издания