ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДФЛ НА ДОХОДИ ОТ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ТЪРГУВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ЧУЖДО ИМЕ И ЗА ЧУЖДА СМЕТКА, автор: Иван Минчев, данъчен консултант
Брой:
6
Дата:
03.2023
Цена:
12.00 лева
6.14 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

В броя четете:

1. ПРИЛОЖИМОСТ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 189Б ОТ ЗКПО ЗА ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА ДАНЪК ЗА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ

2. РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗДДС - УСЛОВИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС, НАЧИСЛЕН В СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

3. АКТУАЛEН ВЪПРОС ОТ ДАНЪЧНАТА ПРАКТИКА ПО ЗДДФЛ

КОНСУЛТАЦИЯ • АКТИВ •

  1. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДФЛ И ЗДДС НА ДОХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
  2. РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗДДФЛ, КАСАЕЩИ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ И РАБОТА ТИП „СИНЯ КАРТА НА ЕС“
  3. ПРИЛАГАНЕТО НА СПОГОДБАТА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ВИЕТНАМ
  4. РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗКПО, КАСАЕЩО ФИРМИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ СЪС СЕЛСКО СТОПАНСТВО
  5. ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА НОВИ АВТОМОБИЛИ В БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ЧУЖБИНА
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.