ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, автор: ХРИСТО ДОСЕВ, Д.Е.С.
Брой:
3
Дата:
03.2023
Цена:
18.00 лева
9.20 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

СЪДЪРЖАНИЕ: 

СЧЕТОВОДСТВО

РОЛЯТА НА НЕФИНАНСОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, автор: ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ИМОТИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, автор: ХРИСТО ДОСЕВ, Д.Е.С.

ДАНЪЦИ

КРАТЪК КОМЕНТАР НА АКТУАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗКПО ЗА 2023 Г, автор: АНЕТА ГЕОРГИЕВА

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДФЛ И ЗДДС НА ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ – РЕГИСТРИРАН ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН. ОСИГУРИТЕЛНИ АСПЕКТИ., автор: ИВАН МИНЧЕВ

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО И ЗДДС НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ПРАВНАТА ФОРМА, автор: ИВАН МИНЧЕВ

ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ЛИХВИ ПО ВЛОГОВЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА 2022 Г, автор: ЛИЛЯНА ПАНЕВА

ПОДОХОДЕН ДАНЪК ЗА ДОХОД ОТ ЗЕМЯ, ОТДАДЕНА ПОД АРЕНДА, автор: ЛИЛЯНА ПАНЕВА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО РЕДА НА ЗКПО С ДАНЪЧНИТЕ ПОСТОЯННИ РАЗЛИКИ, автор: МИНА ДИМИТРОВА 

НОВ ЗАКОН ЗАЩИТАВА ЛИЦАТА, КОИТО ПОДАВАТ СИГНАЛИ ЗА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ, автор: Д-Р ЛЮБКА ЦЕНОВА

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 50 ОТ ЗДДФЛ ЗА 2022 Г, автор:  ЕВГЕНИЯ ПОПОВА

ОСИГУРЯВАНЕ

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ЗА РАБОТА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, автор: МАРИАНА ВАСИЛЕВА

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.