Сделка с предприятие на ЕТ - счетоводно отчитане при купувача и продавача, автор: Христо Досев, д.е.с.
Брой:
4
Дата:
04.2023
Цена:
18.00 лева
9.20 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

Съдържание:

СЧЕТОВОДСТВО

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА НЯКОИ РАЗЧЕТИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

СДЕЛКА С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕТ – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИ КУПУВАЧА И ПРОДАВАЧА

ХРИСТО ДОСЕВ, Д.Е.С.

ДАНЪЦИ

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ПЛАТЕНИ ТАКСИ НА ЧСИ ОТ ВЗИСКАТЕЛ –

ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС

ИВАН МИНЧЕВ

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА УСЛУГА, СВЪРЗАНА С НАУЧНО/ОБРАЗОВАТЕЛНО

МЕРОПРИЯТИЕ НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА /ИЗВЪН ЕС/

ИВАН МИНЧЕВ

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ В ХИПОТЕЗАТА НА ЧЛ. 38, АЛ. 5 ОТ ЗДДФЛ

ПРИ ЗАМЯНА НА АКЦИИ И ДЯЛОВЕ В МЕСТНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

ИВАН МИНЧЕВ

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДФЛ НА ДЕЙНОСТТА ПО ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, ИЗВЪРШВАНА ЗА СМЕТКА НА ВОДАЧА ОТ ИМЕТО НА РЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ

ИВАН МИНЧЕВ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗДДС НА ЕТ ПРИ ОТПИСВАНЕ ОТ ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

ЛИЛЯНА ПАНЕВА

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО РЕДА НА ЗКПО С ДАНЪЧНИТЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ ЗА 2022 ГОДИНА

МИНА ДИМИТРОВА

ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ С ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ. 50 ОТ ЗДДФЛ ЗА 2022 Г

ЕВГЕНИЯ ПОПОВА

ОСИГУРЯВАНЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

АСПАСИЯ ПЕТКОВА

ОТПУСК ПОРАДИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ

МАРИАНА ВАСИЛЕВА

 

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.