ИЗГОТВЯНЕ НА МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ - ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ
Брой:
5
Дата:
05.2023
Цена:
18.00 лева
9.20 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

СЧЕТОВОДСТВО

 

ИЗГОТВЯНЕ НА МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ –ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ, автор: ХРИСТО ДОСЕВ, Д.Е.С.

ОБЕЗЦЕНКАТА НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ В КОНТЕКСТА НА МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, автор: ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ ПРИЕМА, ЧЕ СЧЕТОВОДНИЯТ ДОКУМЕНТ Е В ОРИГИНАЛ ПРИ ЛИПСА НА ПОДПИС НА ИЗДАТЕЛЯ, автор: ИВАН МИНЧЕВ

ДАНЪЦИ

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ОТ АДВОКАТ ПО РЕДА НА ЗПП, автор: ИВАН МИНЧЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 13, АЛ. 1, Т. 1, БУКВА „А“ ОТ ЗДДФЛ ПРИ ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ НА ЕТАП НА ЗАВЪРШЕНОСТ АКТ ОБР. 14,автор: ИВАН МИНЧЕВ

ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКА НА ОБЩА ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА, автор: ИВАН МИНЧЕВ

ПРЕНАСЯНЕ НА ДАНЪЧНА ЗАГУБА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, автор: МИНА ДИМИТРОВА

ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕСТНИ ЗА ДАНЪЧНИ ЦЕЛИ ЛИЦА ПРИ ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, автор: ЛИЛЯНА ПАНЕВА

КОРЕКЦИИ НА СПРАВКИТЕ ПО ЧЛ. 73 ОТ ЗДДФЛ С КРАЕН СРОК 30 СЕПТЕМВРИ 2023 Г, автор: ЕВГЕНИЯ ПОПОВА

ОСИГУРЯВАНЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, автор: МАРИАНА ВАСИЛЕВА

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.