Промени в ЗДДС със ЗДБРБ за 2023 във връзка със задължението за деклариране на касови наличности и вземания, автор: Иван Минчев, данъчен консултант
Брой:
12
Дата:
09.2023
Цена:
12.00
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:
В броя ще намерите:

- Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на придобити през 2023 г. доходи от лихви по влогове в банки

- Промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

- Подоходно облагане на възнаграждение по договор за управление и контрол на чуждестранно физическо лице

- Актуални въпроси от практиката, свързани с осигурителните отношения

- Актуални въпроси от практиката, свързани с трудовите отношения -платени годишни отпуски и сезонни трудови договори

- Държавен вестник

- Справочна и полезна информация

 Първи страници на броя

 Други наши издания