ДМА - счетоводно отчитане по повод на признаване, последващо отчитане и отписване, автор: Христо Досев, д.е.с.
Брой:
8-9
Дата:
08.2023
Цена:
18.00 лева
9.20 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

СЧЕТОВОДСТВО

- ДМА - Счетоводно отчитане по повод на признаване, последващо отчитане и отписване, Христо Досев, д.е.с.

- Счетоводно отчитане на отстъпки по наем при оперативен лизинг съгласно МСФО, доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.

- Подходи за осигуряване на счетоводна информация за материалите на предприятието, доц.д-р Диана Петрова

ДАНЪЦИ

- Промени в ППЗДДС за 2023 г., Валентина Василева

- Задължение и срок за публикуване на годишните финансови отчети за 2022 г., Мина Димитрова

- Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходите от наем, придобити от физически лица, Евгения Попова

- Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой със ЗДБРБ за 2023 г. Прилагане на ЗОПБ при плащания с дебитна/кредитна карта, Иван Минчев

- Нови моменти в Закона за акцизите и данъчните сладове от 1 август 2023 г., проф.Любка Ценова

ОСИГУРЯВАНЕ

- Уволнение на работника или служителя, докато е в болничен, Мариана Василева

- Изменение и допълнение в Кодекса за социално осигуряване, Варжиния Заркова

- Закон за бюджета на ДОО и на НЗОК за 2023 г., Аспасия Петкова

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.