Преобразуване по реда на ТЗ и данъчният ефект съгласно ЗКПО, автор: Христо Досев, д.е.с.
Брой:
10
Дата:
10.2023
Цена:
18.00 лева
9.20 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

СЧЕТОВОДСТВО

- Преобразуване по реда на ТЗ и донъчният ефект съгласно ЗКПО, Христо Досев, д.е.с.

- Приходи за счетоводно отчитанена стоките в предприятията с международна търговска дейност, доц. д-р Диана Петрова

ДАНЪЦИ

- Алтернативен данък за дейност морско търговско корабоплаване - нормативна уредба, практически аспекти и приходи за сравнение, проф.д-р Десислава Йосифова

- Консервиране на дълготрайни активи - счетоводно и данъчно третиране, Мина Димитрова

- Корекция по чл. 75, ал. 3 от ЗКПО при пропуснато деклариране на данък върху разходите, Иван Минчев

- За плащанията на дивиденти и промените в ЗОПБ със ЗДБРБ 2023 г., Иван Минчев

- Дружество с променлив капитал, проф.Любка Ценова

- Правила и прагове за деклариране по системата Интрастат за 2023 г., Лиляна Панева

- Право на данъчен кредит за внос, данъкът за който е платен от превозвач или куриер, Лиляна Панева

ОСИГУРЯВАНЕ

- Обявяване съществуването на трудово правоотношение, Мариана Василева

- Работа от разстояние в България и чужбина, Аспасия Петкова

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.