Третиране по ЗДДФЛ на доходи от онлайн продажби на движими вещи от физическо лице, което няма регистрация като търговец. Осигурителни аспекти., автор: Иван Минчев, данъчен консултант
Брой:
14
Дата:
10.2023
Цена:
6.00 лева
3.07 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:
В броя ще намерите:

- Данъчна ставка, приложима към доставките на услуги във връзка с внос

- Данъчно третиране на доходите от труд, положен на територията на Република България към чуждестранен работодател

- Данъчно третиране по ЗКПО на отписването на стара сграда от активите на търговското дружество

- Актуални въпроси от практиката, свързани с трудовите отношения

- Прилагане на разпоредбите на ЗДДС при изпращане на стоки извън територията на Р България

- Държавен вестник

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.