Счетоводно отчитане и представяне на провизиите във финансовите отчети, автор: Христо Досев, д.е.с.
Брой:
11
Дата:
11.2023
Цена:
18.00 лева
9.20 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

СЧЕТОВОДСТВО

- Счетоводно отчитане и представяне на провиизите във финансовите отчети, Христо Досев, д.е.с.

- Консолидирани финансови отчети според НСС при притежавани дъщерни предприятия с пряк и непряк контрол на предпреятието майка,  доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.

ДАНЪЦИ

- Алтернативен данък за дейност морско търговско корабоплаване - нормативна уредба, практически аспекти и приходи за сравнение, проф.д-р Десислава Йосифова

- Признаване на разход по ЗКПО на начислени наказателни лихви по банков кредит, Иван Минчев

- Право на данъчен кредит за недвижим имот, закупен в режим на СИО, от физическо лице, регистрирано по общия ред на ЗДДС, Иван Минчев

- Наличие на ВОД при доставка на стока след междинна обработка, Лиляна Панева

- Какви права и задължения се създават със Закона за противодействие на корупцията?, проф. д-р Любка Ценова

- Делегираният бюджет на училищата - необходим ли е?, Божидара Вълчева

ОСИГУРЯВАНЕ

- Единен електронен трудов запис, Мариана Василева

- Начисляване и изплащане на трудово възнаграждение, Мариана Василева

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.