Съставители на ГФО съгласно изискванията на чл. 17 и чл. 18 от ЗСЧ, автор: Христо Досев, д.е.с.
Брой:
12
Дата:
12.2023
Цена:
18.00 лева
9.20 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

СЧЕТОВОДСТВО

- Съставители на ГФО съгласно изискванията на чл. 17 и чл. 18 от ЗСЧ. (12 примера заспазване и/или нарушаване на счетоводното законодателство), Христо Досев, д.е.с.

- Счетоводно и данъчно третиране на последваща оценка на инвестиции в акции и дялове, представляващи финансови активи,  доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.

- Сравнителна характеристика на оценъчните методи за изписване на стоково-материалните запаси при потребление, доц.д-р Диана Петрова

ДАНЪЦИ

- Изготвяне на документация за трансферно ценообразуване. Цели и изисквания, Димитринка Урумова.Лунин

- Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения, придобити през 2023 г. Ползване на данъчните облекчения при работодателите, Евгения Попова

- Въпроси относно тристранните операции в контекста на чл. 65А от ЗДДС, Лиляна Панева

- Разлики между правото на безплатна храна и правото на ваучерите за храна, проф. Любка Ценова

ОСИГУРЯВАНЕ

- Обезщетение при пенсиониране по чл. 222, ал. 3 от КТ, Аспасия Петкова

- Дружество и време на разпореждане, Мариана Василева

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.