Представяне на разпределен дивидент и скрито разпределение на печалбата в ГФО, в съответствие с НСС, автор: Христо Досев, д.е.с.
Брой:
1
Дата:
01.2024
Цена:
18.00 лева
9.20 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

СЧЕТОВОДСТВО

- Представяне на разпределен дивидент и скрито разпределение на ечалбата в ГФО, в съответствие с НСС, Христо Досев, д.е.с.

- Определяне на финансовия резултат в отчета за приходите и разходите, Кирил Башикаров

- Някои особености при счетоводното отчитане на разходите по икономически елементи в бюджетните организации, доц.д-р Венцислав Вечев

ДАНЪЦИ

- Значими аспекти на счетоводното и данъчно третиране при прехвърляне на вземания чрез цесия, Мина Димитрова

- Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, Лиляна Панева

- Всеобщностни дистанционни продажби на стоки и вътрещнообщности доставки по ЗДДС - основни моменти, Иван Минчев

- Обратно получаване на внесените суми за застраховки "Живот"- третиране по ЗДДФЛ, Иван Минчев

- Опция за разпределяне на авансов дивидент само на единия съдружник в ООД, Иван Минчев

- Актуални промени в ЗАДС, проф. Любка Ценова

ОСИГУРЯВАНЕ

- Прилики и разлики между трудовия и гражданския договор, Аспасия Петкова

- Извънреден труд и неговото заплащане, Мариана Василева

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.