Промени в Закона за здравното осигуряване и здравноосигурителни вноски през 2024 г., автор: Вержиния Заркова, консулнтант по социално осигуряване
Брой:
3
Дата:
02.2024
Цена:
6.00 лева
3.07 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:
В броя ще намерите:

- Задължение за регистрация по ЗДДС във връзка с предоставянето на медицинска помощ от лице, упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето

- Третиране по ЗКПО на разпределянето на дивидент от търговско дружество в полза на друго българско юридическо лице

- Практическо приложение на процедурата за намаляване размера на данъчната основа при доставки с несъбираемо вземане

- Актуални въпроси от практиката, свързани с трудовите отношения

- Отговори от НАП на актуални въпроси

- Държавен вестник

- Справочна и полезна информация

- Предстоящ уебинар

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.