Промени в Закона за счетоводството от 19.12.2023 г., автор Христо Досев, д.е.с.
Брой:
02
Дата:
02.2024
Цена:
18.00
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

СЧЕТОВОДСТВО

- Промени в Закона за счетоводството от 19.12.2023 г., Христо Досев, д.е.с.

- Счетоводно отчитане на лихвен СУАП към банков заем според НСС, доц.д-р Бойка Брезоева, д.е.с.

ДАНЪЦИ

- Преобразуване на счетоводния финансов резултат при формиране на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО за 2023 година, Мина Димитрова

- Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2024 г., Валентина Василева

- Предоставяне на информация в НАП за 2023 г., Евгения Попова

- Право на данъчен кредит по ЗДДС за закупени лични предпазни средства на работниците и служителите в условията на епидемична обстановка, Иван Минчев

ОСИГУРЯВАНЕ

- Промени в Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2024 г., Аспасия Петкова

- Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г., Вержиния Заркова

 Първи страници на броя

 Други наши издания