Събития след края на отчетния период по смисъла на МСС 10, автор: Христо Досев, д.е.с.
Брой:
3
Дата:
03.2024
Цена:
18.00 лева
9.20 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

СЧЕТОВОДСТВО

- Събития след края на отчетния период по смисъла на МСС 10., Христо Досев, д.е.с.

ДАНЪЦИ

- Значими промени в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2024 година, Мина Димитрова

- Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2024 г., Евгения Попова

- Ползване на данъчни облекчения с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г., Евгения Попова

- Третиране по ЗДДС на консултантски услуги от българско дружество на лице, на територията на трета страна, Иван Минчев

- Третиране по ЗДДС в случай на смърт на физическо лице - земеделски производител, регистриран по ЗДДС, и продължаване на дейността от един от наследниците, Иван Минчев

- Скрито разпределение на печалбата и солидарна отговорност на управителите, Лиляна Панева

- Електронните ваучери за храна, Лиляна Панева

ОСИГУРЯВАНЕ

- Заплащане на първите два работни дни от болничния, Мариана Василева

- Особености при осигуряването по граждански договор, Вержиния Заркова

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.