Хибриден модел на работа и промените в Кодекса на труда при извършване на работа от разстояние, автор:Мариана Василева
Брой:
4
Дата:
04.2024
Цена:
18.00 лева
9.20 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

СЧЕТОВОДСТВО

- Счетоводно отчитане на разходите по заеми съгласно МСС 23, Христо Досев, д.е.с.

- Организационно-методологични аспекти на счетоводното отчитане на разходите на предприятието според икономическия им характер, доц. д-р Диана Петрова

ДАНЪЦИ

- Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г., Евгения Попова

- Преобразуване на счетоводния финансов резултат с данъчните временни разлики и суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат, Мина Димитрова

- Третиране по ЗКПО на социалните разходи за транспорт на работници и служители, Иван Минчев

- Третиране по ЗДДФЛ на доходи на физически лица от продажба на акции. Счетоводни аспекти при търговия с акции, Иван Минчев

- Значение на основни понятия в СИДДО, проф. Любка Ценова

ОСИГУРЯВАНЕ

- Коментар на измененията и допълненията на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г., Вержиния Заркова

- Хибриден модел на работа и промените в Кодекса на труда при извършване на работа от разстояние, Мариана Василева

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.