Аспекти по ЗДДС при продажба на стоки на консигнация, автор: Иван Минчев, Данъчен консултант
Брой:
9
Дата:
06.2024
Цена:
6.00 лева
3.07 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:
В броя ще намерите:

- Авансов данък за доход от трудово възнаграждение и обезщетение по чл. 224 от КТ на починал служител

- Корекции на данъчен кредит при продажба на стара сграда

- Изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Търговския закон

- Отчитане на продукция и продажба на жилищни сгради от дружество-инвеститор на строителство на апартаменти

- Осигуряване на немски гражданин, пенсионер, който пребивава в Германия, упражнява трудова дейност на територията на България

- Подаване на декларация и облагане на български гражданин, работил в чужбина и упражняващ свободна професия в България в рамките на година

- Актуални въпроси от практиката, свързани с трудовите отношения

- Отговор на НАП

- Нови възможности

- Държавен вестник

- Справочна информация

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.