Статистически справочник 2023
Категория:
НСИ
Тип:
книжка
Кат. номер:
2547
Броеве за година:
1
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 7.00 лева
3.58 евро
Описание:

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2017 - 2021 година.

Представената информация характеризира националната икономика на макрониво - брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, платежен баланс, както и по отделни икономически дейности - индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други. В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието, науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика и климата и околната среда.

Данните на регионално ниво са представени по области съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони“ и „статистически райони“ - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.

Международният преглед включва данни, позволяващи да се правят сравнения с други страни.

Справочникът е предназначен за широк кръг потребители: органи и институции, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, неправителствени организации, студенти, кандидат-студенти и ученици, както и за цялата общественост.

 Още от категорията

Статистически справочник 2023 - англ. език

Статистически справочник 2023 - англ. език

книжка

12 месеца
12.00 лева

6.14 евро
Абонамент
Статистически годишник на Република България 2022

Статистически годишник на Република България 2022

книжка

12 месеца
50.00 лева

25.56 евро
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.