Текстил и облекло
Категория:
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДАНИЯ
Тип:
списание
Кат. номер:
1445
Броеве за година:
10
Произход:
България
Опции за абонамент:
6 месеца 60.00 лева
30.68 евро
12 месеца 120.00 лева
61.36 евро
Описание:

Списанието е с научно – приложен характер  и публикува авторски статии на преподаватели от университетските и изследователските звена, както и от професионалните гимназии по текстил, облекло и дизайн. Също така, списанието публикува материали от производствените предприятия от текстилната и конфекционната промишленост. Предназначението на списанието е да представи на тясно специализираната общност в страната и чужбина постиженията от теоретичните и експерименталните изследвания на учените и специалистите от всички гледни точки на текстилната наука и практика. Основните направления на публикуваните статии обхващат: химичната и механичната технология на текстилните материали, технология и дизайн на шевните изделия, текстилно изкуство, икономика на текстилната промишленост и педагогика на текстилното обучение и образование.

 Още от категорията

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

списание

12 месеца
72.00 лева

36.81 евро
Абонамент
Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

списание

12 месеца
108.00 лева

55.22 евро
Абонамент
Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

списание

12 месеца
576.00 лева

294.50 евро
Абонамент
Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

списание

12 месеца
96.00 лева

49.08 евро
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.