ACTA Zoologica Bulgarica
Категория:
СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО
Тип:
списание
Кат. номер:
900
Броеве за година:
4
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 230.00 лева
117.60 евро
Описание:


Acta Zoologica Bulgarica ISSN: 0324-0770 (печат) | 2603-3798 (онлайн) Честота на издаване: 4 на година  Международно списание със свободен достъп за животинско разнообразие, екология и еволюция, издавано от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания — Българска академия на науките Списанието е продължител на първото зоологическо списание на Българската академия на науките, озаглавено Bulletin de l’Institut de Zoologie et Musée (1951—1974). Acta Zoologica Bulgarica публикува оригинални научни статии, рецензии и кратки съобщения по систематика и филогенетика, зоогеография и фаунистика, сухоземна екология и поведение, водна екология, паразитология, палеозоология, зооморфология, биология на развитието, консервационна биология, приложна зоология и други клонове на зоологията, занимаващи се с разнообразие, екология и еволюция на животните. Географският обхват на списанието е световен, но се дава приоритет на българската и балканската фауна, както и на фауната на свързаните с тях региони (напр. Черно море, Дунавски басейн, Югоизточна Европа, Източно Средиземноморие). Приемат се и описания на нови зоологични методи, кратки рецензии или анотации на книги по зоология и информация за научни събития (минали или предстоящи). Acta Zoologica Bulgarica излиза на английски език.

 Още от категорията

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans

Journal of Mountain Agriculture on the Balkans

списание

12 месеца
180.00 лева

92.03 евро
Абонамент
Градина хоби 365

Градина хоби 365

списание

12 месеца
47.88 лева

24.48 евро
Абонамент
Лоза и вино

Лоза и вино

списание

12 месеца
36.00 лева

18.41 евро
Абонамент
Ветеринарна практика

Ветеринарна практика

списание

12 месеца
84.00 лева

42.95 евро
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.