Scripta & e-scripta
Категория:
ИЗКУСТВО, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА
Тип:
списание
Кат. номер:
1052
Броеве за година:
1
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 44.00 лева
22.50 евро
Описание:

Списание Scripta & е-Scripta, The Journal of Interdisciplinary Medieval Studies излиза веднъж в годината. Основни области, които представя са: интердисциплинарни изследвания в областта на литературата, езика, историята, изкуствознанието, антропологията, както и в полето на компютърната хуманитаристика, третиращи проблемите на писменото наследство от периода на късната античност до началото на ХVІІІ век. Освен на широкия тематичен обхват се отдава приоритет на проучвания, прилагащи новаторски подходи върху ръкописната традиция, разпространението на текстове, писмените извори и тяхната история, структура и стил на текста, както и на многоаспектни изследвания върху проблеми, гранични за изброените по-горе дисциплини. Националното културно наследство е централна тема като в списанието се отразяват резултатите от текущи международни проекти по европейски програми. Материалите в списанието се публикуват на основните европейски езици: английски (предимно), френски, немски, руски, придружени са от резюмета на английски и от ключови думи, с разширени резюмета на български език и кратко представяне на авторите (след всяка статия).  Scripta & e-Scripta е насочено към студенти, преподаватели и широк кръг специалисти от всички сфери на хуманитарните науки в България и чужбина. Списанието е прието в Scopus.

 Още от категорията

Списание 8

Списание 8

списание

24 месеца
160.00 лева

81.81 евро
Абонамент
Комплект: 63 БЕЗЦЕННИ; 63 СТЪПКИ НА ЛЮБОВТА; 63 ОТКРОВЕНИЯ БЕЗ СУЕТА - поезия и картини

Комплект: 63 БЕЗЦЕННИ; 63 СТЪПКИ НА ЛЮБОВТА; 63 ОТКРОВЕНИЯ БЕЗ СУЕТА - поезия и картини

книжка

12 месеца
49.05 лева

25.08 евро
Абонамент
Приноси към българската археология т.12

Приноси към българската археология т.12

книжка

12 месеца
40.00 лева

20.45 евро
Абонамент
Studia Praehistorica т. 16

Studia Praehistorica т. 16

книжка

12 месеца
35.00 лева

17.90 евро
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.