Балканско езикознание
Категория:
ИЗКУСТВО, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА
Тип:
списание
Кат. номер:
1095
Броеве за година:
2
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 260.00 лева
132.94 евро
Описание:

„Балканско езикознание“ е международно академично списание, орган на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН.В него се публикуват  оригинални  изследвания  по  теоретични проблеми на балканското езикознание, на взаимоотношенията между балканските езици – нови и древни, както и на връзките с други индоевропейски и неиндоевропейски езици. На страниците на списанието намират място и статии, представящи емпирични изследвания, посветени на различни синхронни и диахронни проблеми в балканските езици.  В рубриките „Рецензии“ и „Хроника“ се поместват рецензии за значими трудове в областта на балканистиката и европеистиката, както и информация за научни събития, свързани с тематиката на изданието.

 Още от категорията

Списание 8

Списание 8

списание

24 месеца
160.00 лева

81.81 евро
Абонамент
Комплект: 63 БЕЗЦЕННИ; 63 СТЪПКИ НА ЛЮБОВТА; 63 ОТКРОВЕНИЯ БЕЗ СУЕТА - поезия и картини

Комплект: 63 БЕЗЦЕННИ; 63 СТЪПКИ НА ЛЮБОВТА; 63 ОТКРОВЕНИЯ БЕЗ СУЕТА - поезия и картини

книжка

12 месеца
49.05 лева

25.08 евро
Абонамент
Приноси към българската археология т.12

Приноси към българската археология т.12

книжка

12 месеца
40.00 лева

20.45 евро
Абонамент
Studia Praehistorica т. 16

Studia Praehistorica т. 16

книжка

12 месеца
35.00 лева

17.90 евро
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.