Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език
Категория:
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДАНИЯ
Тип:
списание
Кат. номер:
1449
Броеве за година:
4
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 108.00 лева
55.22 евро
Описание:
  • The security as a direction of scientific-practical activities. The security as a scientific category. Terminology. Main tasks of the security. Relation to other academic disciplines.
  • The security as a research field. A problem-solving approach to the security. A social system approach. Theories, methods and levels of analysis of security. Research methodology of security, national interest.
  • Science, technologies and innovations as a security base. Political security management. Control systems.
  • The security as a basic need of humans, society and state. Theory, methods and levels of security. Absolute and relative security. Basic principles of construction of security systems.
  • Basic rights and fundamental freedoms, territorial integrity, independence and sovereignty. Democratic functioning of the state and the civil institutions, preservation and increase of the national wealth.

 Още от категорията

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

списание

12 месеца
72.00 лева

36.81 евро
Абонамент
Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

списание

12 месеца
576.00 лева

294.50 евро
Абонамент
Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

списание

12 месеца
96.00 лева

49.08 евро
Абонамент
Trans & Motauto World - англ. език

Trans & Motauto World - англ. език

списание

12 месеца
72.00 лева

36.81 евро
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.