Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език
Категория:
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДАНИЯ
Тип:
списание
Кат. номер:
1433
Броеве за година:
4
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 72.00 лева
36.81 евро
Описание:
  • Basic principles of mathematical modelling. Direct and inverse problems of mathematical modelling. Universality of mathematical models. Analogy principle. Model hierarchy.
  • Methodology of mathematical modelling. System analysis. Complex systems and decomposition. Static and dynamic models. Discrete and continuous. Deterministic and stochastic.
  • Ordinary and partial differential equations. Theory and applications. Applied algebra and numerical analysis. Numerical methods and optimization methods. Variation methods. Approximation, stability, convergence.
  • Probability theory and applied statistics. Stochastic processes. Combinatorics. Graph theory. Waiting line theory. Games theory. Statistical Theory of Expert Assessments.
  • Theory of management, optimization and their applications. Statistical modelling and applications.
  • New objects and methods of mathematical modelling. Fractals in mathematics. Dimensionality of self-similarity. Self-organisation and structure formation. Synergetics.
  • Software tools for mathematical modelling. Applied packages for engineering analysis. Mathematical modelling of future internet and development of future technologies for internet security. Mathematical models and intelligent information systems.
  • Mathematical modelling in fundamental and applied physics, mechanics, chemistry and biology.

 Още от категорията

Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

списание

12 месеца
108.00 лева

55.22 евро
Абонамент
Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

списание

12 месеца
576.00 лева

294.50 евро
Абонамент
Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

списание

12 месеца
96.00 лева

49.08 евро
Абонамент
Trans & Motauto World - англ. език

Trans & Motauto World - англ. език

списание

12 месеца
72.00 лева

36.81 евро
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.