Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес
Категория:
ИК ТРУД И ПРАВО
Тип:
книжка
Кат. номер:
445
Броеве за година:
1
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 78.00 лв
Описание:

Книгата представя цялостно и изчерпателно материята на гражданското изпълнително производство. В подробни коментари и разяснения се разглеждат предпоставките за започване на изпълнителното производство. Последователно се анализират характеристиките и предпоставките на заповедното производство и развитието на изпълнителния процес. Втората част на книгата е посветена на изпълнението на паричните притезания: обезпечаване, изпълнение върху движими и недвижими вещи, върху вещи в съпружеска общност и върху вземания на длъжника; присъединяването на кредитори, изпълнение по ЗОЗ и прочее. В третата част са разгледани проблемите на изпълнението на непарични притезания. В четвъртата част се коментира при материално незаконосъобразно изпълнение, както и отговорността за нанесените вреди. Професионалният прочит и анализ на материята е обогатен с актуална и важна съдебна практика.

Авторите на книгата са: доц. д-р Таня Градинарова, Мариана Обретенова, частен съдебен изпълнител, Димитър Димитров, съдия във ВКС, Бистра Николова, зам.-председател на САС, Красимир Машев, съдия в САС, д-р Георги Хорозов, адвокат, доц. д-р Николай Колев.

 Още от категорията

Промени в Търговския закон

Промени в Търговския закон

книжка

12 месеца
40.00 лв
Абонамент
Кодекс на труда във въпроси и отговори 2023 г.

Кодекс на труда във въпроси и отговори 2023 г.

книжка

12 месеца
42.00 лв
Абонамент
Въззивно обжалване на съдебни решения и определения

Въззивно обжалване на съдебни решения и определения

книжка

12 месеца
40.00 лв
Абонамент
Сделки с имоти и ново строителство

Сделки с имоти и ново строителство

книжка

12 месеца
42.00 лв
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.