Вътрешен одитор - електронно
Категория:
СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЦИ
Тип:
електронно издание
Кат. номер:
311
Броеве за година:
4
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 24.00 лв
Описание:

Издание на Института на вътрешните одитори в България и се издава от 2004 г. Това е единственото специализирано периодично издание за вътрешен одит, вътрешен контрол, управление на риска и корпоративно управление в България. Читателите на списанието са професионалисти в корпоративния, банковия и застрахователния сектор, както и одитори и експерти от публичния сектор. В списанието се публикуват авторски статии на водещи български специалисти, преводни статии от сп. “Internal Auditor”, издание на Международния институт на вътрешните одитори (The IIA), или други специализирани издания, новини, коментари и информация за предстоящи събития в България, Европа и в света, свързани с одит, контрол и управление на риска. На страниците на списанието намират място мате риали на разнообразна тематика в областта вътрешния одит, външни оценки на качеството на вътрешния одит; противодействие на измамите, ИТ одит и сигурност на ИТ средата, добро корпоративно управление, в т.ч. и управление на човешки ресурси, новости и промени в нормативната уредба, свързана с публичния, застрахователния и банковия сектор, прилагане на рамки за вътрешен контрол и системи за управление, комуникативни умения на вътрешните одитори. Също така, интервюта с успели в професията и с млади ентусиасти, насочили се към нея.

 Още от категорията

АКТИВ Счетоводна матрица

АКТИВ Счетоводна матрица

списание

12 месеца
210.00 лв
Абонамент
Е-Наръчник Управление и отчетност на касовата наличност

Е-Наръчник Управление и отчетност на касовата наличност

електронно издание

12 месеца
79.80 лв
Абонамент
РААБЕ - Нормиране и заплащане на труда в сферата на училищното и предучилищното образование

РААБЕ - Нормиране и заплащане на труда в сферата на училищното и предучилищното образование

книжка + CD

12 месеца
66.00 лв
Абонамент
АКТИВ Счетоводна матрица + в-к Актив + ПАКЕТ СЕМИНАРИ - включва ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО

АКТИВ Счетоводна матрица + в-к Актив + ПАКЕТ СЕМИНАРИ - включва ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО

списание

12 месеца
348.00 лв
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.