Абонамент

 
 
 
МД - ДИЗАЙН, ИНТЕРИОР И АРХИТЕКТУРА

МД - ДИЗАЙН, ИНТЕРИОР И АРХИТЕКТУРА

списание

12 месеца
60.00 лв
Абонамент
Наредба № 1 - номенклатура на видовете строежи, 2 - въвеждане в експлоатация и 3 - актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ

Наредба № 1 - номенклатура на видовете строежи, 2 - въвеждане в експлоатация и 3 - актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ

книжка

12 месеца
6.00 лв
Абонамент
Наредба № 15 - проектиране отопление и вентилация

Наредба № 15 - проектиране отопление и вентилация

книжка

12 месеца
15.00 лв
Абонамент
Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти

Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти

книжка

12 месеца
4.80 лв
Абонамент
Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането

книжка

12 месеца
10.80 лв
Абонамент
Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии

Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии

книжка

12 месеца
21.00 лв
Абонамент
Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на ВиК инсталации в сгради

Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на ВиК инсталации в сгради

книжка

12 месеца
10.80 лв
Абонамент
Наредба № 7 по ТСУ

Наредба № 7 по ТСУ

книжка

12 месеца
5.00 лв
Абонамент
Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 година за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 година за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

книжка

12 месеца
21.00 лв
Абонамент
Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на каналализационни системи

Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на каналализационни системи

книжка

12 месеца
10.80 лв
Абонамент
Наш дом

Наш дом

списание

12 месеца
100.00 лв
Абонамент
Норми за проектиране - плоско и пилотно фундиране

Норми за проектиране - плоско и пилотно фундиране

книжка

12 месеца
13.80 лв
Абонамент
Показване на 25-36 от 69 записа.