АБОНАМЕНТ - ЧЕРНА КУТИЯ!

АБОНАМЕНТ - ЧЕРНА КУТИЯ! Всеки месец, на 13-то число, получаваш изненада - списание в пощенската си кутия!
*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.