Полиграфия - с раздел ProPack
Категория:
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДАНИЯ
Тип:
списание
Кат. номер:
1441
Броеве за година:
6
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 72.00 лева
36.81 евро
Описание:

Основано през 1949 г. Научно-техническо списание за техника, технология, организация и управление на редакционно-издателския процес и печатното производство. Орган на Съюза на пeчатарската индустрия в България.

Специализирана информация за всичко, свързано с печата от времето от неговото възникване до сега – печатни машини и технологии, дизайн и типография, печатно производство и книговезване, материали и консумативи. Иновации в областта на офсетовия, дигиталния, широкоформатния, флексо- и ситопечата, и 3D печата. Системи за управление на работния поток. Мениджмънт и организация на печатния процес. Образование. Пазарни тенденции и прогнози. Събития, инициативи и актуални новини за бранша и свързаните с него отрасли на промишлеността.

ProPACK - Дизайн и печат на опаковки и етикети. Опаковъчни машини и технологии. Материали и консумативи за опаковъчния бранш. Храните и напитките, козметиката и фармацията, стоките за бита и др. като обект на технологиите за опаковане. Търговските вериги като партньор на производителите на опаковки и като производители на „собствени етикети“ (private labels). Дистрибуция на опаковани стоки. Защита на стоките, опаковките, потребителите и околната среда. Законодателство и нормативни изисквания в сферата на опаковането.

 Още от категорията

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

списание

12 месеца
72.00 лева

36.81 евро
Абонамент
Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

списание

12 месеца
108.00 лева

55.22 евро
Абонамент
Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

списание

12 месеца
576.00 лева

294.50 евро
Абонамент
Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

списание

12 месеца
96.00 лева

49.08 евро
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.