Инженерни науки Engineering Sciences
Категория:
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДАНИЯ
Тип:
списание
Кат. номер:
1431
Броеве за година:
4
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 90.00 лева
46.02 евро
Описание:

“Инженерни науки“ е най-голямото българско академично списание в областта на инженерните науки. През периода 1964-2004 се е наричало „Техническа мисъл“ (Technical ideas).

Списанието е издание на институтите от направление „Инженерни науки“ към БАН. Издател на списанието е Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – БАН. Издава се на български и английски език с периодичност 4 книжки годишно.

Тематично обхваща:

  • материалознание и технология на материалите,
  • автоматика и телемеханика,
  • информационни технологии и изчислителна техника,
  • водни проблеми,
  • електротехника,
  • градоустройство и архитектура,
  • други области на инженерните науки.

Публикациите се следят, обработват и реферират от 5 международни реферативни издания, които ги разпространяват в електронна и печатни версии.

 Още от категорията

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

списание

12 месеца
72.00 лева

36.81 евро
Абонамент
Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

списание

12 месеца
108.00 лева

55.22 евро
Абонамент
Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

списание

12 месеца
576.00 лева

294.50 евро
Абонамент
Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

списание

12 месеца
96.00 лева

49.08 евро
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.