Journal of Balkan Ecology
Категория:
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДАНИЯ
Тип:
списание
Кат. номер:
1402-2
Броеве за година:
4
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 340.00 лв
Описание:

Научно списание „Journal of Balkan Ecology“ с ISSN 1311-0527 е част от колекциите на библиотеката от 2003 г. Публикува се съвместно от Балканска екологична федерация (БЕФ), Асоциация на българските еколози (АБЕКОЛ) и Издателска къща PublishScieSet-Eco (PSSE).

„Journal of Balkan Ecology“ е международно списание за научна, образователна и приложна информация, която обхваща  процесите и явленията, свързани с качеството на природната среда на нашата планета. Следят се съвременните постижения в следните теми: източниците на замърсяване; физичните, химичните и биологичните замърсители; екосистемите, подложени на различни значителни въздействия, които застрашават или унищожават живите организми; технологиите за подобряване на природната среда като околна среда на различните видове живи организми, включително и на човека.

 Още от категорията

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

списание

12 месеца
72.00 лв
Абонамент
Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

списание

12 месеца
108.00 лв
Абонамент
Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

списание

12 месеца
576.00 лв
Абонамент
Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

списание

12 месеца
96.00 лв
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.