ЗАРИ - БРАЙЛОВА
Категория:
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДАНИЯ
Тип:
списание
Кат. номер:
1430-2
Броеве за година:
12
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 14.40 лева
7.36 евро
Описание:

Издаването на брайлови списания е уникална дейност, която обслужва единствено слепите читатели. Тя заслужава съществуването си, защото е живата връзка на незрящите с писменото слово. Тези издания са особено важни и за обучението на слепите деца и младежи.

Главната задача на редакционния колектив е да се съобразява с интересите и желанията на своите читатели, което слага траен отпечатък върху облика на всяко списание. Както повечето чуждестранни, така и българските специализирани брайлови списания публикуват материали, издавани в националните печатни медии.

 Още от категорията

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

списание

12 месеца
72.00 лева

36.81 евро
Абонамент
Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

списание

12 месеца
108.00 лева

55.22 евро
Абонамент
Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

списание

12 месеца
576.00 лева

294.50 евро
Абонамент
Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

списание

12 месеца
96.00 лева

49.08 евро
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.