Доклади на БАН
Категория:
ИЗКУСТВО, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА
Тип:
списание
Кат. номер:
1023
Броеве за година:
12
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 120.00 лева
61.36 евро
Описание:

„Доклади на БАН“ е българско научно списание, издание на Българската академия на науките . „Доклади на БАН“ е едно от най-престижните български списания и от малкото български списания с импакт фактор. Публикува се само на английски език. В списанието се публикуват статии в областта на астрономията, математиката, физиката, химията, биологията, геологията, геофизиката, науките за космоса, инженерните науки, физическата география, медицината и селскостопанските науки. Право да предлагат за публикуване статии в „Доклади на БАН“ имат академиците на БАН (действителни членове) и член-кореспондентите на БАН (дописните членове).

 Още от категорията

Списание 8

Списание 8

списание

24 месеца
160.00 лева

81.81 евро
Абонамент
Комплект: 63 БЕЗЦЕННИ; 63 СТЪПКИ НА ЛЮБОВТА; 63 ОТКРОВЕНИЯ БЕЗ СУЕТА - поезия и картини

Комплект: 63 БЕЗЦЕННИ; 63 СТЪПКИ НА ЛЮБОВТА; 63 ОТКРОВЕНИЯ БЕЗ СУЕТА - поезия и картини

книжка

12 месеца
49.05 лева

25.08 евро
Абонамент
Приноси към българската археология т.12

Приноси към българската археология т.12

книжка

12 месеца
40.00 лева

20.45 евро
Абонамент
Studia Praehistorica т. 16

Studia Praehistorica т. 16

книжка

12 месеца
35.00 лева

17.90 евро
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.