Екологично инженерство и опазване на околната среда
Категория:
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДАНИЯ
Тип:
списание
Кат. номер:
1425
Броеве за година:
4
Произход:
България
Опции за абонамент:
12 месеца 90.00 лева
46.02 евро
Описание:

Списание "Екологично инженерство и опазване на околната среда" е академично издание в което след рецензиране се публикуват научни и научно-приложни статии. От 2001 г. са издадени над 80 броя със статии на български и английски езици. Годишно се издават 4 книжки (две от които на англ. език).

Основните рубрики на списанието са: "Човек и биосфера", "Микроорганизми и околна среда", „Екологични биотехнологии”, "Технологии за пречистване", "Биоинформатика и биоавтоматика", "Космически технологии и мониторинг на околната среда", "Екологично и устойчиво земеделие", "Горска биология и лесоинженерство", „Радиационна екология“, „Национални и международни научни форуми” и др. Рубриките се водят от членове на редколегията, между които има един академик и един член-кореспондент на БАН, и 19 професори и доценти, вкл. 9 чуждестранни учени.

Списанието се разпространява у нас и в чужбина. То е предназначено за специалисти в областта на екологията и екологичното инженерство, биологията, микробиологията, аграрни и лесовъдни специалисти, радио биолози и др., изследователи, преподаватели във висши учебни заведения, млади учени, докторанти и студенти от страната и чужбина.

 Още от категорията

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

Mathematical modeling - Математическо моделиране - англ. език

списание

12 месеца
72.00 лева

36.81 евро
Абонамент
Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

Security & Future - Сигурност и бъдеще - англ. език

списание

12 месеца
108.00 лева

55.22 евро
Абонамент
Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

Scientific proceedings of the Scientific technical union of Mechanical Engineering - Сборник научни известия на НТСМ -бълг.-англ.-руски език

списание

12 месеца
576.00 лева

294.50 евро
Абонамент
Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

Industry 4.0 - Индустря 4.0 - англ. език

списание

12 месеца
96.00 лева

49.08 евро
Абонамент

 Защо да изберете нас

Безупречна и сигурна доставка

Избраните от Вас издания се доставят до посочен адрес. Лесна и бърза заявка и плащане online

Абонамент по всяко време

Ежедневни и периодични издания могат да бъдат поръчани по всяко време за произволен период.

Точност на
доставката

Доставка до 8.30 часа всеки ден, при осигурен достъп до мястото на доставка.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.